ВЕРИЖНИ САПАНИ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Верижните сапани се изработват изцяло според нуждите на клиента, като основните параметрите са:

Брой рамена – в зависимост от броя на точките на захващане на товара

Товароподемност – какъв товар трябва да вдига сапанът

Дължина – варира в големи граници, като не е задължително да е кратна на метър.Най-често се поръчват верижни сапани с дължина между 3 и 6 метра.

Едно от основите предимства на верижните сапани, пред всички останали видове, е възможността тяхната дължина да се регулира!Това позволява на първо място да се ползва един сапан на няколко обекта, където е нужна различна работна дължина. Също така, регулиращата фунция на рамената позволява да се вдигат товари с несиметрично разположени точки на захващане–като дължината на едно или две рамо се регулира така, че тежестта да се поеме равномерно от целия сапан.

Регулирането на дължината може да става посредством:

Верижен сапан със скъсяване

Скъсяващи куки

Верижен сапан с реглаж на дължината

Скъсяващи куки с предпазител

Скъсяващи челюсти

Основните завършващи елементи на верижните сапани са:

Верижен сапан с куки

Куки с предпазен език

Най-евтиният и разпространен вариант, за стандартна употреба. Езиците на нашите куки са ковани, за разлика от повечето на пазара, които са от евтина ламарина и се чупят много бързо.

Верижен сапан със самозаключващи куки

Самозаключваща кука

По-скъп, но много по-сигурен вариант, където за да отвори куката, работникът трябва ръчно да натисне бутон. Не е възможно инцидентно отваряне на куката. Предпазните езици на самозаключващите куки издържат в пъти повече, от обикновените такива.

Верижен сапан с шегели

Шегели

Верижен сапан с въртяща кука

Въртяща кука

При някои по-специални приложения е нужно куката на сапанa да позволява товарът да се завърта. Предлагаме два основни типа:

въртяща кука без лагер и без ротация под товар: трябва преди вдигането рамената на сапана да се наместят в нужната посока

въртяща кука с  лагер с ротация под товар: по всяко време товарът може да се върти