Различни типове еднораменни въжени сапани
Въжени сапани двураменни
Въжени сапани трираменни
Сапани въжени четирираменни

Товароподемности на сапани от въжета 6х19 и 6х36 с органична сърцевина

  Едно-

раменни

Двураменни Три- и четирираменни Без-

конечни

ъгъл на наклона 0° 0°÷45° 45°÷60° 0°÷45° 45°÷60° 0°
диаметър на въжето директно директно директно директно директно завързано
Товароподемност (Т)
8 0,700 0,950 0,700 1,50 1,05 1,10
9 0,850 1,20 0,850 1,80 1,30 1,40
10 1,05 1,50 1,05 2,25 1,60 1,70
11 1,30 1,80 1,30 2,70 1,95 2,12
12 1,55 2,12 1,55 3,30 2,30 2,50
13 1,80 2,50 1,80 3,85 2,70 2,90
14 2,12 3,00 2,12 4,35 3,15 3,30
16 2,70 3,85 2,70 5,65 4,20 4,35
18 3,40 4,80 3,40 7,20 5,20 5,65
20 4,35 6,00 4,35 9,00 6,50 6,90
22 5,20 7,20 5,20 11,0 7,80 8,40
24 6,30 8,80 6,30 13,5 9,40 10,0
26 7,20 10,0 7,20 15,0 11,0 11,8
28 8,40 11,8 8,40 18,0 12,5 13,5
32 11,0 15,0 11,0 23,5 16,5 18,0
36 14,0 19,0 14,0 29,0 21,0 22,5
40 17,0 23,5 17,0 36,0 26,0 28,0
44 21,0 29,0 21,0 44,0 31,5 33,5
48 25,0 35,0 25,0 52,0 37,0 40,0
52 29,0 40,0 29,0 62,0 44,0 47,0
56 33,5 47,0 33,5 71,0 50,0 54,0
60 39,0 54,0 39,0 81,0 58,0 63,0
Фактор KL 1 1,4 1 2,1 1,5 1,6

Товароподемности на сапани от въжета 6х19, 6х36 с метална сърцевина

  Едно-

раменни

Двураменни Три- и четирираменни Без-

конечни

ъгъл на наклона 0° 0°÷45° 45°÷60° 0°÷45° 45°÷60° 0°
диаметър на въжето директно директно директно директно директно завързано
Товароподемност (Т)
8 0,750 1,05 0,750 1,55 1.10 1,20
9 0,950 1,30 0,950 2,00 1,40 1,50
10 1,15 1,60 1.15 2,40 1,70 1,85
11 1,40 2,00 1,40 3,00 2,12 2,25
12 1,70 2,30 1,70 3,55 2,50 2,70
13 2,00 2,80 2,00 4,15 3,00 3,15
14 2,25 3,15 2,25 4,80 3,40 3,70
16 3,00 4,20 3,00 6,30 4,50 4,80
18 3,70 5,20 3,70 7,80 5,65 6,00
20 4,60 6,50 4,60 9,80 6,90 7,35
22 5,65 7,80 5,65 11,8 8,40 9,00
24 6,70 9,40 6,70 14,0 10,0 10,6
26 7,80 11,0 7,80 16,5 11,5 12,5
28 9,00 12,5 9,00 19,0 13,5 14,5
32 11,8 16,5 11,8 25,0 17,5 19,0
36 15,0 21,0 15,0 31,5 22,5 23,5
40 18,5 26,0 18,5 39,0 28,0 30,0
44 22,5 31,5 22,5 47,0 33,5 36,0
48 26,0 37,0 26,0 55,0 40,0 42,0
52 31,5 44,0 31,5 66,0 47,0 50,0
56 36,0 50,0 36,0 76,0 54,0 58,0
60 42,0 58,0 42,0 88,0 63,0 67,0
Фактор KL 1 1,4 1 2,1 1,5 1,6