Лентови сапани за еднократна употреба

Предлагаме различни видове лентови сапани за еднократна употреба.Те се използват при производството на тръби и различни стоманени профили, когато стоката трябва да бъде изпратена до крайния получател заедно със средствата за разтоварването ѝ. За тази цел лентовите сапани за еднократна употреба трябва да имат много ниска цена. Разполагаме с капацитет за производство на около 20 000 броя сапани на месец.

Лентов сапан за еднократна употреба