Лентови укрепващи колани

Укрепващ колан 50 мм, 5 тона

Укрепващ колан 50 мм

Укрепващ колан 75 мм, 10 тона

Укрепващ колан 75 мм

Кука за укрепващи колани с тресчотка

Кука за укрепващи колани

Тресчотка за укрепващи колани

Тресчотка за укрепващи колани

Укрепващите колани се произвеждат в два варианта:

С куки от двата края (тип hh): това приспособление се състои от къс колан (дължина 0,5 м с тресчотка от единия край и кука в другия) и една по-дълга част колан (дължина 3 – 12 м с кука в края). При това решение куките се закрепват за платформата на камиона, а коланът се обтяга с помощта на тресчотката.

Без куки (тип hh): коланът (дължина 3 – 12 м) има тресчотка в края. При това решение коланът опасва стоките, които ще бъдат закрепени, а свободният край на колана влиза в тресчотката и се опъва чрез нея.

Техническите данни са еднакви при двата типа колани и са изложени в таблицата по-долу:

Тип Ширина Разкъсващо усилие

(daN)

Номинална сила на опън

(daN)

Дължина на рамото/диаметър мм Стандартна дължина

(м*)

25 hh 25 500 1000 100 120/16 5
35 hh 35 2000 4000 350 130/17 6
50 hh 50 4000 8000 550 230/27 8
50/5 hh 50 5000 10000 550 230/27 8
75 hh 75 10000 20000 700 325/34 8

*Предлагат се всички други дължини по желание на клиента

Тип hh Тип hn

В практиката се прилагат два начина за закрепване на товара. Много важно е да се избере подходящото решение, за да се осигурят оптималните технически параметри.

  1. Закрепване на товара чрез притискане

При опъването на закрепващия колан и притискането на товара към платформата, силата на триене между товара и платформата се увеличава и товарът се закрепва здраво върху нея. При този начин най-важният параметър е силата на опън на колана.

  1. Закрепване на товара чрез завързване

При този начин на закрепване най-голямо значение има разкъсващото усилие на колана.

В повечето случаи се прилага първият начин на закрепване.