Верижни чокери за дърводобив

Верижен чокер клас 100 за дърводобив
Могат да бъдат от верига клас 80 или 100, с кръгло или профилно сечение и завършват със специална чокерна кука. Като цяло веригите от клас 100 са с 25 % по-високи якостни характеристики от тези клас 80, което в тежките условия на работа оказва голямо значение. Профилната верига клас 100 от своя страна е специално разработена за дърводобив и има още по-високи технически парактеристики – допълнителни 20 % по голяма якост от клас 100 или общо около 45 % повече от стандартна верига клас 80 с кръгло сечение ! Чрез профилната верига също така се постига много по-добро захващане на материала и по-сигурното му и безопасно извличане. Формата и високата якост на профилната верига способства за по-бавното и износване, дори в много тежки условия на работа Препоръчваме верижни чокери от профилна верига, клас 100, като възможно най-доброто решение за извозване на дървесина в световен мащаб! Предлагаме налични на склад двата типа вериги – кръгла и профилна, в два размера – 8 и 10 мм със съответното работно усилие, съгласно таблиците по-долу.
ВЕРИГИ ЗА ДЪРВОДОБИВ КЛАС 80, КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ

Диаметър Работен капацитет (тон) в чокер max. Изпитващо усилие (тон) Х 1.5 Разкъсващо усилие (тон) min. Х 2 Тегло в кг/м
8 мм 4 тона 6 тона 8 тона 1,40
10 мм 6.3 тона 9.4 тона 12.6 тона 2,20

ВЕРИГИ ЗА ДЪРВОДОБИВ КЛАС 100, КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ

Диаметър Работен капацитет (тон) в чокер max. Изпитващо усилие (тон) Разкъсващо усилие (тон) min. Тегло в кг/м
8 мм 5 тона 7.5 тона 10 тона 1,40
10 мм 7.8 тона 12 тона 16 тона 2,20

ВЕРИГИ ЗА ДЪРВОДОБИВ КЛАС 100, ПРОФИЛНО СЕЧЕНИЕ

Диаметър Работен капацитет (тон) в чокер max. Изпитващо усилие (тон) Разкъсващо усилие (тон) min. Тегло в кг/м
8 х 8 мм 6 тона 9 тона 12 тона 1,80
10 х 10 мм ЗА ПЪРВИ ПЪТ В България!! 8.2 тона 12.3 тона 16.4 тона 2,50