Лентови сапани – обща информация

Лентовите сапани намират огромно приложения в съвременната индрустрия. Постепенно сапаните от този материал заемат все по-голям дял от използваните средства за повдигане на материали. Като цяло сапаните от полиестер се делят на два основни типа –плоски и обли. Плоските най-често се изработват с уши в двата края, а облите в безконечна форма на кръг. При желание, облите сапани също може да се изработят с ухо.

На склад в София разполагаме с плоски сапани до 20 тона и обли сапани до 60 тона. Като от облите сапани доставяме по поръчка с товароподемност до 200 тона!

И от двата типа се изработват многораменни сапани, завършващи с различни метални елементи –халки, шегели, куки и други.

Особеност на многораменните лентови сапани с метални елементи е, че захващането на елементите може да стане по няколко начина.
Първият вариант е със свързващо звено. Това е най-скъпият, но най-технически издържан начин за изработка. Гарантира сигурност на връзката, и в същото време всеки елемент е заменяем. При износване може да се замени само едно рамо или дори само една кука или шегел.

Вторият вариант за връзка е с шегели. При него се запазва възможността за подмяна на елементи, като това вече става по-лесно. Не е нужно да се разглабя свързващото звено, а просто се отвива и завива шегел. При този варинат много важен е правилният подбор на размера на шегела, така че да пасне на размера на лентата. Не трябва да има усилие, съсредоточено на контактнатата точка, тоест шегелите винаги са един размер по големи от лентата.

Третият вариант е с директно зашиване на металните елементи към ухото на сапана. При него не може да се извършва ремонт или подмяна на части от сапана.

Бул Лифтинг е патентованата търговска марка на фирма Копчев и синове. Ние сме една от най-старите компании в България в областта на товаро-захватните елементи и съоръжения – от далечната 1991 година. През този сериозен за българска фирма период, сме натрупали огромен опит при производството и доставката на всякакви съоръжения и оборудване за извършване на подемно-транспортна дейност.