Окачващи и свързващи елементи

Куки с ухо и осигурително езиче тип Bull 013

Окачващи и свързващи елементи

Леярски куки с ухо тип Bull 015

Окачващи и свързващи елементи

Самозаключващи се куки с ухо тип Bull 081

Окачващи и свързващи елементи

Скъсяващи куки с вилична глава тип Bull 086

Окачващи и свързващи елементи

Скъсяващи куки с ухо тип Bull 085

Окачващи и свързващи елементи

Скъсяващи челюсти с вилична глава тип Bull 073