Окачващи и свързващи елементи

Съединителни звена за вериги тип Bull 074

Окачващи и свързващи елементи

Съединителни звена за ленти тип Bull 001