Високоякостни въртящи се ринг болтове

Високоякостни ринг болтове с халка тип Bull 303

Високоякостни Ринг болтове и гайки

Високоякостни ринг болтове тип Bull 054

Високоякостни Ринг болтове и гайки

Високоякостни ринг гайки тип Bull 055

Куки за заваряване

Куки за заваряване тип Bull 019

Окачващи и свързващи елементи

Ринг болтове ДИН 580, тип Bull 054

Окачващи и свързващи елементи

Ринг гайки ДИН 582, тип Bull 055