Окачващи и свързващи елементи

Ринг болтове ДИН 580, тип Bull 054

Окачващи и свързващи елементи

Ринг гайки ДИН 582, тип Bull 055