Окачващи и свързващи елементи

“D” звена за заваряване тип Bull 344