Окачващи и свързващи елементи

Единични халки тип Bull 381 A1

Окачващи и свързващи елементи

Единични халки тип Bull 381 A2

Окачващи и свързващи елементи

Окачващи халки тип Bull 382 KG