Окачващи и свързващи елементи

Единични халки с широк отвор тип Bull 487

Окачващи и свързващи елементи

Единични халки тип Bull 033, Верига по EN 818-2

Окачващи и свързващи елементи

Събирателни халки с широк отвор тип Bull 488

Окачващи и свързващи елементи

Събирателни халки/комплекти тип Bull 032