Захвати за вертикално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за вертикално повдигане тип CDH

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за греди и профили с шегел тип WJC

Повдигащи съоръжения и оборудване

Захвати за релси тип RC

Захвати за тръби и кръгли товари

Захвати за тръби и кръгли товари тип YG

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с голям отвор тип THKS (до 60 мм) и тип THK (до 100 мм)