Захвати за плоски и профилни стомани

Двойни захвати за повдигане тип QS

Захвати за вертикално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за вертикално повдигане с монолитно рамо, тип QC-B

Захвати за вертикално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за вертикално повдигане тип CDH

Захвати за вертикално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за вертикално повдигане тип SCDH

Захвати за вертикално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за вертикално повдигане, с шарнирно рамо тип QC-A

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за греди и профили с шегел тип WJC

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за повдигане на няколко плоскости тип PDK

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за релси тип RC

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за релси тип YT

Захвати за тръби и кръгли товари

Захвати за тръби и кръгли товари тип YD

Захвати за тръби и кръгли товари

Захвати за тръби и кръгли товари тип YG

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с грапава челюст, с по-голям отвор тип QP-B

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с голям отвор тип THKS (до 60 мм) и тип THK (до 100 мм)

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с грапава работна повърхност тип PPD

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с удължена челюст тип QP-A