Захвати за бетонни пръстени

Захвати за циментови пръстени тип SM