Повдигащи съоръжения и оборудване

Захвати за циментови пръстени тип SM