Захвати за плоски и профилни стомани

Двойни захвати за повдигане тип QS

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за греди и профили с шегел тип WJC

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за релси тип RC

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за релси тип YT

Захвати за тръби и кръгли товари

Захвати за тръби и кръгли товари тип YD

Захвати за плоски и профилни стомани

Захвати за хоризонтално повдигане тип LM

Захвати за бетонни пръстени

Захвати за циментови пръстени тип SM

Захвати за плоски и профилни стомани

Захвати с болт тип STC

Захвати за тръби и кръгли товари

Куки за тръби тип THC