Захвати за вертикално повдигане на варели тип QT

Предназначени са за безопасно повдигане и транспортиране
на варели.