Захвати за вертикално повдигане с монолитно рамо, тип QC-B

С опростен дизайн и пружинно захващане.