Захвати за вертикално повдигане, с шарнирно рамо тип QC-A

Подходящи за повдигане и транспортиране на стоманени плоскости във вертикално положение.