Захвати за повдигане на няколко плоскости тип PDK

Подходящи за повдигане и транспортиране на няколко стоманени плоскости.