Захвати за хоризонтално повдигане с удължена челюст тип QP-A

Захватите за хоризонтално повдигане QP-А са с леко удължена, гладка челюст.