Захвати за циментови пръстени тип SM

Този захват е предназначен за повдигане на циментови тръби във вертикална позиция.
С оглед на безопасна работа е задължително захватите да се използват в комплект.