Ръчни макари (талии) с лостово управление – тресчотка, тип bull Н 816

Този тип макари позволяват освен повдигане, също и натягане в хоризонтално положение, тип тирфор.
Възможност за движение и позициониране на веригата без товар.