S-куки без осигурително езиче aрт. № 1710

С голяма строителна височина
Със затворено ухо
Маркирани, лакирани в червено
Коефициент на сигурност 4:1

    Категории: ,