S-куки с ковано осигурително езиче aрт. № 1735

с голяма строителна височина
с двустранно монтирани осигурителни езичета
маркирани, лакирани в червено
Kоефициент на сигурност 4:1

    Категории: ,