Качество

Продуктите на Bull Lifting се продават с голям успех както в България, така и в повечето от страните от ЕС. За тази цел те са сертифицирани от TUV, с което се гарантира съотвествието им с Европейските норми по отношение на използваните материали и технически характеристики. Освен това всички наши продукти се тестват на уникален за България изцяло дигитализиран 100 тонен компютърен стенд!

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от над 15 години.

Стенд за изпитание на сапани 100 тона
Стенд за изпитание на сапани 100 тона
Сапани сертификат - 2