Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за повдигане на няколко плоскости тип PDK

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с грапава челюст, с по-голям отвор тип QP-B

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с голям отвор тип THKS (до 60 мм) и тип THK (до 100 мм)

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с грапава работна повърхност тип PPD

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Захвати за хоризонтално повдигане с удължена челюст тип QP-A

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Хоризонтални захвати за тънка ламарина тип PDL

Захвати за хоризонтално повдигане на ламарина и плоски стомани

Хоризонтални захвати с гладка повърхност тип HPC