МНОГОРАМЕННИ ЛЕНТОВИ САПАНИ ОТ ПЛОСКИ ЛЕНТИ ТИП BWM ИЛИ ОБЛИ ЛЕНТИ ТИП BRM

Полиестерните лентови сапани са произведени съгласно EN 818-4. Рамената са изработени от плоски ленти – BWМ или обли ленти – BRM. При поръчка посочвайте наименованието на артикула и дължината (L2). Сапаните стандартно имат рамена с дължина, кратна на 1.0 m. По желание на клиента могат да се изработят сапани и с друга дължина. Общата товароподемност е изчислена за максимален ъгъл между рамената 90°. (Ако ъгълът е по-малък, товароподемността се увеличава). По желание на клиента лентовите сапани могат да завършват с кука, шегел, халка или друг окачващ елемент.
Могат да се доставят и специални повдигащи приспособления за изключително тежки товари.

Еднораменни

Тип BWM/BRM Обща товароподемност

Т

BWM/BRM-1-10 1,0
BWM/BRM-1-20 2,0
BWM/BRM-1-30 3,0
BWM/BRM-1-40 4,0
BWM/BRM-1-50 5,0
BWM/BRM-1-60 6,0
BWM/BRM-1-80 8,0

Двураменни

Тип BWM/BRM Обща товароподемност

Т

BWM/BRM-2-14 1,4
BWM/BRM-2-28 2,8
BWM/BRM-2-42 4,2
BWM/BRM-2-56 5,6
BWM/BRM-2-70 7,0
BWM/BRM-2-84 8,4
BWM/BRM-2-112 10,2

Трираменни

Тип BWM/BRM Обща товароподемност

Т

BWM/BRM-3-21 2,1
BWM/BRM-3-42 4,2
BWM/BRM-3-63 6,3
BWM/BRM-3-84 8,4
BWM/BRM-3-105 10,5
BWM/BRM-3-126 12,6
BWM/BRM-3-168 16,8

Четирираменни

Тип BWM/BRM Обща товароподемност

Т

BWM/BRM-4-21 2,1
BWM/BRM-4-42 4,2
BWM/BRM-4-63 6,3
BWM/BRM-4-84 8,4
BWM/BRM-4-105 10,5
BWM/BRM-4-126 12,6
BWM/BRM-4-168 16,8

Общи характеристики на полиестера, използван за изработката на повдигащи ленти и безконечни колани

Полиестер Характеристики
Разкъсващо усилие 650-800 N/мм2
Специфично тегло 1,38 г/см3
Устойчивост на алкална среда приемлива
Устойчивост на киселинна среда добра
Устойчивост на органични разтворители добра
Устойчивост на отровна среда добра
Максимална температура при използване 100°С