Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за греди и профили с шегел тип WJC

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за релси тип RC

Захвати за профилна стомана и релси

Захвати за релси тип YT