Верижни сапани клас 80 и 100 – основни конфигурации

Еднораменен верижен сапан

Еднораменен

Двураменен верижен сапан

Двураменен

Трираменен верижен сапан

Трираменен

Четирираменен верижен сапан

Четирираменен

Верижен сапан с халка
Верижен сапан с кука без предпазен език
Верижен сапан с кука с предпазен език
Верижен сапан с кука с вилична глава и без предпазен език
Верижен сапан с кука с вилична глава и предпазен език
Верижен сапан с леярска кука
Верижен сапан с леярска кука с вилична глава
Верижен сапан със скъсяваща кука
Верижен сапан със скъсяваща челюст
Верижен сапан със скъсяваща челюст
Верижен сапан с шегел
Верижен сапан със свързащо звено
Верижен сапан със самозаключваща кука с ухо
Верижен сапан със самозаключваща кука с вилична глава

Верижни сапани клас 80 – други варианти

Еднораменен верижен сапан с куки
Еднораменен верижен сапан с шегели
Еднораменен верижен сапан с въртяща кука
Верижен сапан халка -кука
Двураменен верижен сапан с реглаж на дължината
Безконечен верижен сапан с регулиране на дължината
Безконечен верижен сапан с регулиране на дължината
Двураменен верижен сапан с безконечни рамена и скъсяване
Безконечен верижен сапан
Безконечен верижен сапан с халка
Безконечен верижен сапан с халка
Двурараменен верижен сапан с безконечни рамена
Двурараменен верижен сапан с безконечни рамена
Двурараменен верижен сапан с междинни халки
Двурараменен верижен сапан с лапи за ламарина
Четирираменен верижен сапан с лапи за ламарина

Верижни сапани клас 100 – други варианти

Еднораменен верижен сапан с две халки
Двураменен верижен сапан с халки
Трираменен верижен сапан с халки
Четирираменен верижен сапан с халки
Еднораменен верижен сапан с кука
Двураменен верижен сапан с куки
Трираменен верижен сапан с куки
Четирираменен верижен сапан с куки с вилична глава и предпазен език
Еднораменен верижен сапан с кука с предпазен език и реглаж на дължината
Двураменен верижен сапан с кука с предпазен език и реглаж на дължината
Трираменен верижен сапан с кука с предпазен език и реглаж на дължината
Сапан, четирираменен верижен с кука с предпазен език
Безконечен верижен сапан със свързващо звено
Безконечен верижен сапан със свързващо звено и халка
Безконечен верижен сапан с две свързващи звена и халка
Двураменен безконечен верижен сапан
Двураменен безконечен верижен сапан