Повдигащи съоръжения и оборудване

Двойни захвати за повдигане тип QS

Повдигащи съоръжения и оборудване

Захвати с болт тип STC