Въжета за дърводобив

Специални пресовани въжета за дърводобив

Въжета за дърводобив

DIN – 6х26 пресовани

Въжета за дърводобив

DIN – 6х25 пресовани

Пресовани въжета за дърводобив
Пресовани въжета за дърводобив

Стандартни стоманени въжета конструкция 6х19+FC и 6х36+FC

Въжета за дърводобив

DIN 3064 – 6х36 WS

Въжета за дърводобив

DIN 3059 – 6х19 W

Предимства на пресованите въжета – виж сравнителната таблица:

   – пресованите въжета имат значително по-дълъг живот от стандартните. От една страна по-малката им контактна площ /поради липса на кухини между снопчетата/ води до много по – слабо износване при контакт  с барабан, камъни, клони и др. От друга страна почти затворената им повърхност намалява силно възможността за разкъсване на вътрешните нишки от допира с различни предмети при теглене.

   – пресованите въжета се сменят много по-рядко.

   – пресованите въжета имат много по-голямо разкъсващо усилие от нормалните. Това позволява да се ползва по-малък диаметър въже, което е по-евтино.

  – по-малкият диаметър от своя страна позволява на един барабан да се навие по-дълго въже, което  разширява периметъра на работа и прави възможно навлизане по-дълбоко в гората.

Приложение         Стандартни въжета

  (6х19, 6х37, 6х36 WS) + FC

     Специални пресовани    

     въжета 6 х 26 , 6 х 25

Ф Мин.разк. усилие

6х37+FC

Дължина на барабан Ф Мин.разк. усилие

 

Дължина на барабан
За малогабаритен горски трактор

или  при добив на мека дървесина

13 мм FC 88,2 kN 60 – 70 м 10 мм

11 мм

100,0 kN

118,0 kN

70 – 80 м
14 мм FC 102,3 kN 50 – 60 м 11 мм

12 мм

118,0 kN

137,0 kN

60 – 70 м
 

За средногабаритен горски трактор или

при добив на твърда дървесина

 

15 мм FC 117.5 kN 50 м 12 мм

13 мм

137,0 kN

157,0 kN

60 – 70 м
16 мм FC 133.7 kN 50 м 13 мм

14 мм

157,0 kN

179,0 kN

Високогабаритен       влекач 16 мм IWRC 144.0 kN 50 – 60 м 14 мм 179,0 kN
18 мм FC 169,2 kN 50 м 15 мм 201,0 kN