Шегели с болт тип Bull 365 и Bull 364

Предназначени основно за еднократни товаро-разтоварни операции.
При странично натоварване товароподемността намалява!
Преди всяко вдигане болтът трябва да се натегне!

Основни типове шегели с болт

Шегели с болт, гайка и шплинт тип Bull 363 и Bull 362

Предназначени за перманентно или дългосрочно окачване и продължителни товаро-разтоварни операции.
При странично натоварване товароподемността намалява!
Гайката винаги трябва да е натегната, а осигурителният шплинт – на мястото си!

Основни типове шегели с болт, гайка и шплинт

Внимание! Никога да не се надхвърля посочената товароподемност!

При използването на шегели тип Bull 364 и Bull 362 като халка, максималният работен ъгъл е 120°. Никога не превишавайте 120°!

Разрешен работен ъгъл при шегели