Сравнение товароподемностите на верижни сапани клас 80 и 100

Веригите и принадлежностите клас 100 имат товароподемност с 25% по-висока от клас 80. Това прави възможно използването на по-малки диаметри за повдигане на един и същи товар. Трябва да се има предвид обаче, че до диаметър 16 мм клас 100 може само частично да заменя клас 80. Таблицата по-долу изяснява това. Тя сравнява товароподемностите на клас 100 и клас 80 при най-обичайните видове верижни сапани / с 1 до 4 рамена при ъгъл на наклона до 45° и над 45-60°/. Така например за повдигане на товар от 2400 кг с еднораменен сапан може да се използва както верига диаметър 10 мм клас 80, така и верига диаметър 8 мм клас 100. Теглото на 1м верига диаметър 8 мм клас 100 е значително по-малко от това на 1м верига диаметър 10 мм клас 80. Това спестява около 37% от теглото на целия еднораменен сапан, като при сапан с по-дълго рамо разликата в теглото става още по-осезателна. В този случай ползването на клас 100 дава предимство, тъй като олекотява сапана.

Ако обаче с еднораменен сапан трябва да се повдига товар с тегло 2800 кг, то може да се използва само верига с диаметър 10 мм, независимо дали е клас 80 или 100. В този случай клас 100 не дава никакво предимство.

Чрез сравнителната таблица по-долу вие можете бързо и лесно да се ориентирате кой клас верига ще бъде по-подходящ за вашия случай.

Вериги Товароподемност в кг
 6 / GK 8 1.120 1.600 1.120 2.360 1.700
 6 / GK 10 1.400 1.960 1.400 2.940 2.100
 7 / GK 8 1.500 2.120 1.500 3.150 2.250
 7 / GK 10 1.900 2.660 1.900 3.990 2.850
 8 / GK 8 2.000 2.800 2.000 4.250 3.000
 8 / GK 10 2.500 3.500 2.500 5.250 3.750
10 / GK 8 3.150 4.250 3.150 6.700 4.750
10 / GK10 4.000 5.600 4.000 8.400 6.000
13 / GK 8 5.300 7.500 5.300 11.200 8.000
13 / GK 10 6.700 9.380 6.700 14.070 10.050
16 / GK 8 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800
16 / GK 10 10.000 14.000 10.000 21.000 15.000
18 / GK 8 10.000 14.000 10.000 21.200 15.000
18 / GK 10 12.500 17.500 12.500 26.250 18.750
19 / GK 8 10.000 14.000 10.000 21.200 15.000
19 / GK 10 14.000 19.600 14.000 29.400 21.000
20 / GK 8 12.500 17.000 12.500 26.500 19.000
20 / GK 10 16.000 22.400 16.000 33.600 24.000
22 / GK 8 15.000 21.200 15.000 31.500 22.400
22 / GK 10 19.000 26.600 19.000 39.900 28.500
26 / GK 8 21.200 30.000 21.200 45.000 31.500
26 / GK 10 26.500 37.100 26.500 55.650 39.750