Норми

EN12385-4 – повдигащи въжета за обща употреба – включва:

ДИН 3055 6х7
ДИН 3056 8х7
ДИН 3057 6х19 F
ДИН 3058 6×19 S
ДИН 3059 6×19 W
ДИН 3060 6×19 Standard
ДИН 3061 8×19 F
ДИН 3062 8×19 S
ДИН 3063 8×19 W
ДИН 3064 6×36 WS
ДИН 3065 6х36 W покрит
ДИН 3066 6×37 Standard
ДИН 3067 8х36 WS
ДИН 3069 18×7
ДИН 3071 36×7

EN12385-5 – въжета за асансьори

EN12385-6 – въжета за повдигащи съоръжения в минни шахти

EN12385-7 – затворени въжета за повдигащи съоръжения в минни шахти

EN 12385-8 – теглещи и теглещо-носещи въжета за въжени линии за транспорт на хора

EN 12385-9 – затворени теглещи въжета за въжени линии за транспорт на хора

EN 12385-10 – спирални въжета за обща употреба в строителството

Кратки означения

Вид на сърцевината

FC – органична сърцевина
WC – метална сърцевина
NFC – натурална орг. сърцевина
WSC – метална сърцевина снопче

SFC – синтетична орг. сърцевина
IWRC – метална сърцевина въже
SPC – масивно-полимерна сърцевина

Вид и посока на усукване

sZ = RHOL – кръстосано дясно

zS = LHOL – кръстосано ляво

zZ = RHLL – право дясно

sS = LHLL – право ляво

Въжета за дърводобив

DIN – 6х26 пресовани

Въжета за дърводобив

DIN – 6х25 пресовани

Стоманени въжета

DIN 3071 – 36х7

Стоманени въжета

DIN 3069 – 18х7

Стоманени въжета

DIN 3067 – 8х36 WS

Стоманени въжета

DIN 3062 – 8х19 Seale

Стоманени въжета

DIN 3066 – 6х37 Standard

Въжета за дърводобив

DIN 3064 – 6х36 WS

Стоманени въжета

DIN 3060 – 6х19

Въжета за дърводобив

DIN 3059 – 6х19 W

Стоманени въжета

DIN 3055 – 6х7

Стоманени въжета

DIN 3053 – 1х19

Видове снопчета

Кръгло снопче

Триъгълно снопче

Овално снопче

Плоско снопче

Моноснопче

Seale снопче

Warrington снопче

Filler снопче

Warrington-Seale снопче

Уплътнено снопче

Някои специални въжета

Плоско уравновесяващо въже

Плоско

Специално триъгълно стоманено въже

Триъгълно-снопъчни

Невъртящо стоманено въже

Невъртящи се

Спирално стоманено въже

Спирални

Напълно затворено спирално стоманено въже

Напълно затворени спирални

Компактно стоманено въже

Компактни

Пресовано стоманено въже

Пресовани

Компактно пресовано стоманено въже

Компактни и пресовани