Двойни захвати за повдигане тип QS

Захвати за хоризонтално повдигане на стоманени плоскости с форми H, I, T, L.