Захвати за хоризонтално повдигане с грапава челюст, с по-голям отвор тип QP-B

Захватите за хоризонтално повдигане QP-B за 0.75 T, 1.5 T и 2.5 T предоставят един лек, лесен и гъвкав начин за повдигане и транспортиране на стоманени плоскости.