Куки за тръби с надлъжен захват и предпазно покритие тип TPH