Повдигащи перманентни магнити

Постоянните магнити повдигат и транспортират товара бързо и с просто движение на лоста, с който са оборудвани.
Предлагат се с различни товароподемности – 100 кг, 300 кг, 600 кг, 1000 кг, 1500 кг, 2000 кг, 3000 кг и 6000 кг.