Скоби за стоманени въжета като EN 13411-5 тип А

Материал:
– тяло – лята стомана
– U -скоба – нелегирана стомана
Норма: като EN 13411-5 тип А, по-рано DIN 1142
Повърхност: галванично поцинкована