Скоби за стоманени въжета подобни на DIN 741, за неотговорен монтаж

Материал:
– тяло – лято

– U -скоба – нелегирана стомана
Норма: като DIN 741
Повърхност: – галванично поцинкована