Кауши

Най-разпространената форма при изработването  на сапани от стоманено въже е завтулковането им с уши/примки/ в двата края. Ушите /примките/ на сапана, в повечето случаи са контактното място между него и товара. Когато е  нужна повече структурна якост в тази контактна област, се препоръчва използването на  метален кауш.  Докато при обикновеното ухо, възможността от нараняване и сплескване е по-голяма, при усилено с кауш ухо, тази възможност е намалена значително.

Когато ухото на сапан е без кауш, то има склоността да се огъва и при товари, които разпределят теглото на относително малка площ, това би могло да доведе до бързо износване. Каушът способства  ухото на сапана да запази първоначалната си извивка.

Освен че прави ухото на въжения сапан по-твърдо, каушът предпазва самите нишки на въжето от нараняване, износване и съответно скъсване. Реално при използването на кауш, товарът няма директна връзка с повърхността на въжето.

Като заключение може да се каже, че въжените сапани, изработени с усилено с кауш ухо, имат значително по-голям експлоатационен живот от обикновените такива.

В ЕС се използват най-общо два типа кауши.

Кауши за стоманени въжета ДИН 6899

Стандартни – съгласно ДИН 6899B –подходящи за нормални условия

Диаметър a b c d e f Тегло
mm mm mm mm mm mm mm kg
8 9 15 40 66 14 14 0.18
10 11 17.5 50 82 18 16 0.32
12 13 20 60 98 21 18 0.52
14 16 23.5 70 114 25 20 0.8
16 18 26 80 130 28 16 0.9
18 20 28.5 90 145 31 18 1.21
20 22 31 100 161 35 20 1.61
22 24 33.5 110 177 38 22 2.11
24 26 36 120 193 41 24 2.71
26 29 39.5 130 209 44 26 3.55
28 31 42 140 224 47 28 4.2
32 35 47 160 256 53 32 6.3
36 40 53 180 288 59 36 8.84
40 44 58 200 320 65 40 11
44 48 63 220 352 70 44 15
48 53 69 240 384 76 48 20
52 57 74 260 416 81 52 25
56 62 80 280 448 86 56 32
64 70 90 320 512 95 64 46
72 79 101 360 576 104 72 66
80 88 112 400 640 112 80 90
Кауши за стоманени въжета ДИН 3091, плътни

Усилени плътни кауши, съгласно ДИН 3091 – подходящи за тежки експлоатационни условия

Диаметър a b c d Тегло
mm mm mm mm mm kg
2.5 12 19 3 1.25 0.005
3.5 13 21 4 1.25 0.008
4 14 23 5 0.75 0.01
5 16 25 6 0.75 0.016
6 18 28 7 0.75 0.019
7 20 32 8 1 0.03
9 24 38 10 1.25 0.047
11 28 45 12 1.5 0.068
13 30 48 13 1.5 0.08
13 32 51 14 1.75 0.1
15 36 58 16 2 0.145
16 38 61 17 2 0.18
17 40 64 18 2 0.2
18 45 72 20 2.25 0.29
20 50 80 22 2.5 0.32
22 56 90 24 3 0.47
24 62 99 26 3.5 0.59
26 70 112 28 3.5 0.8
28 75 120 30 3.5 1.1
30 80 128 32 3.5 1.23
32 95 152 34 3.5 1.56
34 100 160 36 3.5 1.76
36 110 176 38 3.5 1.92
38 115 184 40 4 2.92
40 120 192 42 4 3.2
42 150 240 45 6.5 3.64
46 120 220 48 6 5.75
48 120 240 50 7 6.2
52 145 275 54 8 6.9
56 145 305 58 9 8.5