Универсални захвати за хоризонтално, вертикално и косо повдигане с шарнирно рамо тип CD

За повдигане и транспортиране на стоманени плоскости във всички позиции – хоризонтална, вертикална и странична.